Політика конфіденційності

I. Загальні положення

Це Положення про політику конфіденційності (далі & Положення) є офіційним документом «On-Line Data» LTD та ФОП Сергєєв Денис Олександрович (далі — «Компанія»), і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб (далі — Користувачі), які користуються сервісами, інформацією, послугами, програмами (в т.ч. програмами лояльності) розташованими на доменному імені https://on-linedata.com/ та білензі https://cp.on-linedata.com/billmgr (далі — Сайт).

Дотримання конфіденційності є важливим для Компанії, адже метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю, від несанкціонованого доступу та розголошення.

Ми розробили Політику конфіденційності, яка описує, як ми здійснюємо обробку персональних даних — будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу ( поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

Відносини, пов'язані з обробкою персональних даних та інформації про користувачів Сайту, регулюються цим Положенням, іншими офіційними документами Оператора та чинним законодавством України, Нідерландів та всіх країн, де знаходяться дата центри компанії.

Обробка персональних даних здійснюється нами на законній та справедливій основі, діючи розумно та сумлінно та на основі принципів:

  • законності цілей та способів обробки персональних даних;
  • сумлінності;
  • відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних, а також повноваженням Компанії;
  • відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних.

Ця Політика Конфіденційності регулює будь-який вид обробки персональних даних та інформації особистого характеру (будь-якої інформації, що дозволяє встановити особу, та будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цим) про фізичних осіб, які є споживачами продукції або послуг Компанії.

Ця Політика поширюється на обробку особистих, персональних даних, зібраних будь-якими засобами, як активними, так і пасивними, як через Інтернет, так і без його використання, від осіб, які перебувають у будь-якій точці світу.

II. Збір персональних даних

Метою обробки персональних даних є виконання зобов'язань Компанії перед Користувачами щодо використання Сайту та його сервісів.

Обробка персональних даних користувачів здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних.

Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної або визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних) і яка може бути використана для ідентифікації певної особи або зв'язку з нею.

Ми можемо запросити персональні дані у будь-який момент, коли Ви зв'язуєтеся з Компанією. Компанія може використовувати такі дані відповідно до цієї Політики Конфіденційності. Вона також може поєднувати таку інформацію з іншою інформацією з метою надання та покращення своїх продуктів, послуг, інформаційного наповнення (контенту) та комунікацій.

Нижче наведено деякі приклади типів персональних даних, які компанія може збирати, і як ми можемо використовувати таку інформацію.

Які персональні дані ми збираємо

Ми можемо збирати різні дані/інформацію, включаючи:

  • ім'я та прізвище,
  • дата народження,
  • поштова адреса;
  • номер телефону;
  • адреса електронної пошти;

Персональні дані можуть також включати додатково надані Користувачами на запит Компанії з метою виконання Компанії зобов'язань перед Користувачами, що випливають із договору на надання послуг. Компанія має право, зокрема, запросити у Користувача копію документа, що засвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також інші додаткові дані, які, на розсуд Компанії, будуть необхідними та достатніми для ідентифікації такого Користувача та дозволять виключити зловживання та порушення прав третіх осіб.

Коли Ви залучаєте до наших заходів та активностей інших осіб або запрошуєте їх до комунікацій з нами, Компанія може збирати персональні дані про цих осіб, такі як: ім'я, прізвище, дата народження, поштова адреса, адреса електронної пошти та номер телефону.

Під час обробки персональних даних нами забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних.

III. Зберігання та використання персональних даних

Персональні дані Користувачів зберігаються виключно на електронних носіях та обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна у зв'язку з дотриманням вимог законодавства.

Як ми використовуємо вашу персональну інформацію

Персональні дані, що збираються нами, дозволяють надсилати Вам повідомлення про нові продукти, спеціальні пропозиції та різні події. Вони також допомагає нам покращувати наші послуги, контент та комунікації. Якщо Ви не бажаєте бути включеним до нашого списку розсилки, Ви можете у будь-який час відмовитися від розсилки шляхом інформування нас за вказаними контактами для зворотного зв'язку, а також внесення змін до налаштувань вашого профілю на сайті.

Інколи ми можемо використовувати Ваші персональні дані для надсилання важливих повідомлень, що містять інформацію про зміни наших положень, умов та політик.

Ми також можемо використовувати персональну інформацію для внутрішніх цілей, таких як проведення аудиту, аналіз даних та різних досліджень з метою покращення продуктів та послуг Компанії, а також взаємодія зі споживачами.

Якщо Ви берете участь у розіграші призів, конкурсі або схожому стимулювальному заході, ми зберігаємо за собою право використовувати персональні дані, що надаються Вами, для управління такими програмами.

Збір та використання інформації, яка не є персональною

Ми також збираємо персональні дані, які не є персональними − дані, що не дозволяють прямо асоціювати їх з якоюсь певною особою. Ми можемо збирати, використовувати, передавати та розкривати інформацію, яка не є персональною, для будь-яких цілей. Нижче наведено приклади інформації, яка не є персональною, яку ми збираємо, і як ми можемо її використовувати:

Ми можемо збирати персональні дані, такі як: відомості про рід занять, мову, поштовий індекс, унікальний ідентифікатор пристрою, місцезнаходження та тимчасову зону, в якій використовується той чи інший продукт, для того щоб краще розуміти поведінку споживачів і покращувати наші продукти , послуги та комунікації.

Ми також можемо збирати персональні дані/інформацію про те, чим цікавиться користувач на нашому веб-сайті при використанні інших наших продуктів та сервісів. Такі персональні дані/інформація збираються та використовуються для того, щоб допомогти нам надавати більш корисну інформацію нашим покупцям та для розуміння того, які елементи нашого сайту, продуктів та послуг найбільш цікаві. Для цілей цієї Політики Конфіденційності сукупні дані розглядаються як дані/інформація, які не є персональними.

IV. Надсилання персональних даних

Персональні дані Користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами.
Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Користувач погоджується з тим, що Компанія має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку тощо, виключно для цілей, зазначених у розділі «Збір персональних даних» цієї Політики конфіденційності.

При вказівці користувача або за наявності згоди користувача можлива передача персональних даних Користувача третім особам-контрагентам Компанії з умовою прийняття такими контрагентами зобов'язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації, зокрема при використанні додатків.

Персональні дані Користувача можуть бути передані на запити уповноважених органів державної влади України та країн, в яких знаходяться дата центри компанії тільки на підставах та в порядку, встановлених законодавством цих країн.

Компанія здійснює блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

Розкриття інформації третім особам

У деяких випадках Компанія може надавати певну персональну інформацію та дані стратегічним партнерам, які працюють з Компанією для надання продуктів та послуг, або тим, які допомагають Компанії реалізовувати продукти та послуги споживачам. Ми надаємо третім особам мінімальний обсяг персональних даних, необхідний лише для надання необхідної послуги або проведення необхідної транзакції.

Персональна інформація надаватиметься Компанією тільки для забезпечення споживачів послугами, а також для покращення цих послуг, пов'язаних з ними комунікацій. Така інформація не надаватиметься третім особам для їх маркетингових цілей.

Для використання Ваших персональних даних для будь-якої іншої мети ми запросимо Вашу Згоду на обробку Ваших персональних даних.

Інші особи

Компанії може знадобитися — згідно із законом, судовим порядком, у судовому розгляді та/або на підставі публічних запитів або запитів від державних органів на території або поза територією Вашого перебування — розкрити Ваші особисті дані. Ми також можемо розкривати персональні дані/інформацію про Вас, якщо ми визначимо, що таке розкриття необхідне або доречне для національної безпеки, підтримки правопорядку або інших суспільно важливих випадків.

Ми також можемо розкривати персональні дані/інформацію про Вас, якщо ми визначимо, що розкриття необхідно для виконання наших положень та умов або для цілей захисту нашої діяльності та наших користувачів. Додатково у разі реорганізації, злиття або продажу ми можемо передати будь-яку або всю персональну інформацію, що збирається нами, відповідній третій особі.

V. Знищення персональних даних

Персональні дані користувача знищуються при відкликанні суб'єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних.

Ідентифікаційні файли (cookies) та інші технології

Веб-сайт, інтерактивні послуги та програми, повідомлення електронної пошти та будь-які інші комунікації від імені Компанії можуть використовувати ідентифікаційні файли cookies та інші технології, такі як: піксельні ярлики (pixel tags), веб-маяки (web beacons). Такі технології допомагають нам краще розуміти поведінку користувачів, повідомляють, які розділи нашого сайту були відвідані користувачами, та вимірюють ефективність реклами та мережевих пошуків. Ми розглядаємо інформацію, що збирається файлами cookies та іншими технологіями як інформацію, що не є персональною.

Нашою метою в таких випадках є забезпечення більш зручної та персональної взаємодії з Компанією. Наприклад, знаючи Ваше ім'я, ми можемо використовувати його у наших комунікаціях. Знаючи, що будь-хто, використовуючи Ваш комп'ютер або пристрій, скористався певною послугою, ми можемо забезпечувати повнішу відповідність Вашим інтересам рекламних повідомлень та повідомлень електронної пошти. Зрештою, всі ці знання допомагають нам надавати Вам обслуговування найвищої якості.

Якщо ви можете вимкнути cookies у налаштуваннях веб-браузера або мобільного пристрою, що використовується Вами. Слід врахувати, що деякі функції веб-сайту можуть стати недоступними після вимкнення cookies.

Як і у випадку більшості веб-сайтів, ми збираємо деяку інформацію автоматично та зберігаємо її у файлах статистики. Така інформація включає адресу Інтернет-протоколу (IP-адресу), тип і мову браузера, інформацію про постачальника Інтернет-послуг, сторінки відсилання та виходу, відомості про операційну систему, позначку дати та часу, а також відомості про відвідування. Ми використовуємо таку інформацію для розуміння та аналізу тенденцій, адміністрування сайту, вивчення поведінки користувачів на сайті та збору демографічної інформації про наш основний контингент користувачів загалом. Компанія може використовувати таку інформацію у своїх маркетингових цілях.

У деяких повідомленнях електронної пошти ми використовуємо інтерактивні посилання на інформацію, розміщену на сайті Компанії. Коли користувачі проходять такі посилання, перш ніж вони потрапляють на сторінку призначення на нашому веб-сайті, їх запити проходять окрему реєстрацію. Ми відстежуємо такі «прохідні» дані, щоб допомогти нам визначити інтерес до окремих тем і виміряти ефективність наших комунікацій зі споживачами. Якщо Ви волієте, щоб Ваші звернення не відслідковувалися подібним чином, Ви не повинні проходити за текстовими або графічними посиланнями у повідомленнях електронної пошти.

Піксельні ярлики дозволяють нам надсилати повідомлення електронної пошти у форматі, який читають споживачі, і повідомляють нам, чи були такі повідомлення прочитані. Ми можемо використовувати таку інформацію для обмеження кількості повідомлень, що направляються споживачам, або припинення їх направлення.

VI. Захист персональних даних

Компанія вживає запобіжних заходів — включаючи правові, організаційні, адміністративні, технічні та фізичні — для забезпечення захисту Ваших персональних даних відповідно до Законів країн де є дата центри компанії «Про персональні дані» та Законів України " Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Прорекламу", "Протелекомунікації", "Про підприємництво ", "Про захист інформацію в інформаційно-телекомунікаційних системах", " Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонованого доступу " з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

Коли Ви використовуєте деякі продукти, послуги або програми Компанії або розміщуєте записи на форумах, в чатах або соціальних мережах, персональні дані, що надаються Вами, видно іншим користувачам і можуть бути прочитані, зібрані або використані ними. Ви несете відповідальність за персональні дані, які Ви надаєте перевагу, в таких випадках самостійно. Наприклад, якщо Ви вказуєте своє ім'я та адресу електронної пошти у записі на форумі, така інформація є публічною. Будь ласка, дотримуйтесь запобіжних заходів при використанні таких функцій.

Цілісність та збереження персональної інформації

Взаємодіючи з Компанією Ви можете легко підтримувати свої персональні дані та інформацію в актуальному стані. Ми зберігатимемо Ваші персональні дані та інформацію протягом терміну, необхідного для виконання цілей, що описуються в цій Політиці Конфіденційності, за винятком випадків, коли більш тривалий період зберігання даних та інформації необхідний відповідно до законодавства або дозволений ним.

Ми не збираємо персональні дані щодо неповнолітніх. Якщо нам стане відомо про те, що ми отримуємо персональні дані про неповнолітнього, ми вживемо заходів для видалення такої інформації в максимально короткий термін.

Ми настійно рекомендуємо батькам та іншим особам, під чиїм наглядом знаходяться неповнолітні (законні представники — батьки, усиновителі або піклувальники), контролювати використання неповнолітніми веб-сайтів.

Сторонні сайти та послуги

Веб-сайти, продукти, програми та послуги Компанії можуть містити посилання на веб-сайти, продукти та послуги третіх осіб. Наші продукти та послуги також можуть використовувати або пропонувати продукти або послуги третіх осіб. Персональні дані та інформація, що збирається третіми особами, які можуть включати такі відомості, як дані розташування або контактна інформація, регулюються правилами дотримання конфіденційності таких третіх осіб. Ми закликаємо Вас вивчати правила дотримання конфіденційності таких третіх осіб.

Компанія не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Послуг Сайту доступ до інформації про Користувача та за наслідки використання даних та інформації, які в силу природи Сайту доступні будь-якому користувачеві мережі Інтернет.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того щоб переконатися, що Ваші персональні дані знаходяться в безпеці, ми доводимо норми дотримання конфіденційності та безпеки до працівників Компанії та суворо стежимо за виконанням заходів дотримання конфіденційності всередині Компанії.

Питання щодо конфіденційності

Якщо у вас виникнуть питання щодо Політики Конфіденційності Компанії або обробки даних Компанією, Ви можете зв'язатися з нами за контактами для зворотного зв'язку.

VII. Звернення користувачів

До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Оператором застосовується чинне законодавство України.

Користувачі мають право надсилати Оператору свої запити, у тому числі запити щодо використання їх персональних даних, направлення відкликання згоди на обробку персональних даних у письмовій формі за адресою, зазначеною в розділі Загальні положення цього положення, або у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом відповідно до законодавства країн в дата центрах яких розташовані наші постуги.

Інше

У всьому іншому, що не відображено безпосередньо в Політиці Конфіденційності, Компанія зобов'язується керуватися нормами та положеннями Законів України «Про персональні дані» та Законів України " Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Прорекламу", "Протелекомунікації", "Про підприємництво ", "Про захист інформацію в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Вимоги до захисту інформації WEB-сторінки від несанкціонір ного доступу "..

Відвідувач сайту Компанії, який надає свої персональні дані та інформацію, тим самим погоджується з положеннями цієї Політики Конфіденційності.

Компанія залишає за собою право вносити будь-які зміни до Політики в будь-який час на свій розсуд з метою подальшого вдосконалення системи захисту від несанкціонованого доступу до персональних даних, що повідомляються Користувачами, без згоди Користувача. Коли ми вносимо істотні зміни до Політики конфіденційності, на нашому сайті розміщується відповідне повідомлення разом з оновленою версією Політики конфіденційності.

Дія цієї Політики не поширюється на дії та інтернет-ресурсів третіх осіб

Увійти до облікового запису
×

Відновити свій пароль